Naujienos

LLK Þaliasis Tiltas Skulptûros Þaliojo tilto skulptûros turi iðlikti ir skatinti diskusijas, teigia menotyrininkës. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. Vilnius, geguþës 21 d. (ELTA). Nors XX amþiaus meno þinovai neturi vieningos pozicijos dël sovietiniø skulptûrø ant sostinës Þaliojo tilto atramø, þinomos menotyrininkës teigia, kad nuimti ðias skulptûras dar neatëjæs laikas - jos toliau turëtø skatinti demokratiðkas diskusijas. rb santarve.lt nuotr.

Kultūros ministras Šarūnas Birutis teigia turįs informacijos, kad nedraugiškos Lietuvai jėgos gali panaudoti Žaliojo tilto skulptūras prieš Lietuvą nukreiptos propagandos tikslams. Paradoksalu, tačiau būtent jų apsauga gali padėti užkirsti tam kelią.

Medines architekturos konervavimas

Medinės architektūros konservavimo problemos – dr. Tomaszo Tomaszeko (Žešuvas, Lenkija) paskaita, besidomintiems kultūros paveldo konservavimo ir restauravimo problemomis.

G_Cesonis_Kaunas

Gegužės 12 d. Berlyno architektūros muziejaus galerijoje, pirmą kartą Vokietijos sostinėje bus eksponuojama paroda skirta Lietuvos architektūros istorijai „Kaunas – neatrastoji Europos modernizmo sostinė“. Parodos kuratorius architektas Gintaras Balčytis. Parodą lydės diskusijos bei Kauno architektūros gido pristatymai.

European Capital logo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginis komitetas, Kultūros ministerijos teikimu, šiandien, balandžio 20 d. pritarė valstybės lėšų skyrimui programai „Europos kultūros sostinė 2022“.

Interviu su Sauliumi Juskiu
Tęsiame Virtualaus Lietuvos architektūros muziejaus rinkinio – dokumentinių filmų (interviu) – seriją.

VLN_A_Nasvyciui miesto garbes piliecio vardas-2016

Vilniaus rotušėje architektui Algimantui Nasvyčiui meras Remigijus Šimašius šiandien iškilmingai įteikė Vilniaus garbės piliečio regalijas. Garsus architektas, visuomenės veikėjas pagerbtas už kūrybinę veiklą, architektūros plėtotę, Vilniaus miesto vardo garsinimą bei ilgametį darbą, kuriant gražesnę sostinę. Architektas A. Nasvytis tapo 14-uoju Vilniaus garbės piliečiu.