Naujienos

Ta proga, kad šį pusmetį ES Tarybai pirmininkauja Latvija, šalies Kultūros ministerija kartu su Kultūros paveldo institucijomis, iš dalies remiantis ES struktūrinėmis lėšomis, kovo 12-13 d. Rygoje rengia konferenciją apie šiuolaikinės architektūros, dizaino ir kultūros paveldo dermę.

Lietuvos Nacionalinis muziejus tęsia ketvirtadienio kultūros istorijos vakarų ciklą ir 2015 m. vasario 5 d. 17 val. kviečia pasidairyti po XIX amžiaus Šnipiškes, kurias pristatys istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Vytautas Jogėla.

Lietuvos nacionalinis muziejus maloniai kviečia visus į parodą Intriguojančiu pavadinimu „Nežinomas žinomas architektas“, skirtą Romualdo Šilinsko 80-osioms gimimo metinėms.

Lietuvos dailės muziejus ir Vilniaus dailės akademija kviečia į prof., dr., architekto paveldosaugininko JONO RIMANTO GLEMŽOS knygos „Istoriniai Lietuvos architektūros paveldo interjerai: istorija, tvarkyba, vertinimas“ 

Vyriausybės kultūros ir meno premijos skiriamos nuo 1997 m. Iš siūlomų pretendentų laureatus išrenka Vyriausybės kultūros ir meno komisija. Kasmet įteikiama 12 premijų, nuo 2008 m. premijos dydis – 44200 Lt. Iš viso Vyriausybės kultūros ir meno premijos įteiktos 169-iems asmenims.

Kultūros ministerija kviečia teikti paraiškas Vyriausybės kultūros ir meno premijoms gauti. Paraiškas galima teikti iki 2014 m. rugsėjo 23 d.