Naujienos

Siūlykite kandidatūras Vyriausybės kultūros ir meno premijoms gauti

Kultūros ministerija kviečia teikti paraiškas Vyriausybės kultūros ir meno premijoms gauti. Paraiškas galima teikti iki 2014 m. rugsėjo 23 d.

Vyriausybės kultūros ir meno premijomis siekiama skatinti Lietuvos, taip pat Pasaulio lietuvių bendruomenės kultūros ir meno kūrėjų bei kultūrai ir menui nusipelniusių asmenų (toliau vadinama – pretendentai) veiklą.

Pretendentus turi teisę siūlyti kultūros įstaigos, meno kūrėjų organizacijos, Lietuvos meno kūrėjų asociacija (toliau vadinama – organizacijos).

Organizacijos, teikdamos paraiškas, pristato šiuos pretendentą apibūdinančius dokumentus:
1. siūlančios organizacijos rekomendaciją, kuri pagrindžia pretendento kultūros ar meno veiklos reikšmingumą;
2. pretendento gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
3. pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašą;

Popierinę paraišką (1 originalas) siųskite adresu:
Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento
Istorinės-kultūrinės atminties įprasminimo skyrius
Kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius
(Vyriausybės kultūros ir meno premijos)

Papildomai būtina pateikti kūrybinės veiklos aprašymo bei siūlančios organizacijos rekomendacijos (be parašų) kopijas el. paštu vilija.vysniauskiene@lrkm.lt. Informacijos elektronines versijas siųsti Wordo formate.

Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija, įvertinusi siūlomų pretendentų veiklą Lietuvos kultūros ir meno kontekste, atrenka asmenis, kuriems rekomenduojama skirti premijas. Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 premijų. Nuo 2008 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija yra 340 bazinių socialinių išmokų dydžio.

Premijos gali būti skiriamos pavieniams pretendentams arba pretendentų kolektyvui. Premija, skiriama pretendentų kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam šio kolektyvo nariui.
Pakartotinai siūlyti pretendentą galima praėjus 5 metams po premijos skyrimo.

Išsamesnę informaciją teikia Istorinės-kultūrinės atminties įprasminimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė, tel. (85) 2193428, el.p. vilija.vysniauskiene@lrkm.lt

LR kultūros ministerijos infor.