Apie mus

Architektūros muziejus Lietuvoje turi ilgametę istoriją. Net Europos mastu, jis buvo įkurtas vienas pirmųjų – dar 1968 m. Deja, mūsų šalies architektūros muziejaus likimas skaudus, nes pragyvavęs veik 4 dešimtmečius, jau nepriklausomos Lietuvos laikais – 2006 m. – jis uždarytas, o jo fondai (apie 56 tūkst. eksponatų) pasklido po įvairias institucijas.

Virtualus architektūros muziejus (VAM) sukurtas siekiant užmegzti nutrūkusį ryšį tarp dabarties ir praeities, nutiesiant tiltą į ateitį.

Kol nėra realaus Lietuvos architektūros muziejaus, labai svarbu ir toliau – nors skaitmeniniu pavidalu – kaupti iš asmeninių archyvų surinktą medžiagą, nes kyla reali grėsmė ją prarasti amžiams: viena vertus, pastaraisiais metais mūsų gretas palieka vieni iškiliausių Lietuvos architektūros 20 amžiaus kūrėjų, pelnę tarptautinį pripažinimą (pernai Anapilin išėjo architektūros akademikas V. E. Čekanauskas, architektūros profesorė E. N. Bučiūtė); kita vertus, net regis neseni projektai, už kuriuos jų autoriai pelnė apdovanojimus, spėjo pranykti.

Kuriant VAM, orientuotasi į bendraeuropinius standartus, konsultuotasi su LIMIS darbuotojais (esame labai dėkingi už pagalbą). Tai turėtų palengvinti ir pagreitinti sukauptos medžiagos perdavimą atkurtam Lietuvos architektūros muziejui.

Taip pat buvo sukurta VAM programa, parengtos eksponatų kaupimo nuostatos, rinkinių formavimo metodika. Kol kas pagrindiniai eksponatų šaltiniai – asmeniniai archyvai. Startuojama su kukliu, bet vertingų eksponatų skaičiumi – 240 (kol kas baigiama apdoroti informacija, pritaikant ją internetiniam tinklapiui). Tarp jų galima rasti iškilių Lietuvos architektų darbų, realizuotų pastatų nuotraukų skaitmeniniu formatu: architektūros akademiko V. E. Čekanausko, architektūros prof. V. J. Dičiaus, architektūros prof. A. Mačiulio ir kitų. Įvairaus pobūdžio, turinio ir atlikimo technikos dokumentai viešai prieinami adresu www.arch-muziejus.lt. Užsiregistravę lankytojai galės formuoti savo rinkinį, kreiptis dėl geresnės rezoliucijos eksponatų gavimo.

Projektą Virtualus architektūros muziejus parengė Kūrybinių industrijų parkas „Architektūros centras“ kartu su Lietuvos architektų sąjunga, remiant LR kultūros rėmimo fondui ir Lietuvos architektų rūmams.