Naujienos

Virtualaus architektūros muziejaus kolekciją papildė per 250 naujų eksponatų. Didžiąją dalį sudaro Vilniaus Gedinimo technikos universiteto Architektūros fakulteto Architektūros katedros akademinių darbų archyvas iki 2000 m. Taip pat naujai atrasti Elenos Nijolės Bučiūtės projektuoto Nacionalinio operos ir baleto teatro projekto dokumentai. Ruošiamės ir 2021 metais papildyti muziejaus fondus reikšminga architektūrine medžiaga.

Publikacijos

dichotomija2_Orzikausko nuotr

Autorius Tomas Skripkiūnas

Įvadas

Formos ir turinio dichotomija – tai vientiso objekto / visumos padalijimas į dvi dalis. Formos ir turinio atskyrimas gali būti pražūtingas meno kūriniui, tačiau jį analizuojant ir tyrinėjant labai svarbu išskirti šiuos du kūrinio elementus.

Eksponatai