Biografijos

Algimantas Mačiulis

Algimantas Mačiulis, kolekcijos kodas VAM-2
A. Mačiulis – Lietuvos dailininkas architektas, hum. m. dr., profesorius, architektūros istorikas ir kritikas, visuomenės veikėjas. Gimė 1931 m. gegužės 3 d. Kaune. 1949 m. baigė Alytaus vidurinę mokyklą. 1949–1955 m. studijavo LSSR dailės institute. 1955–1956 m. Vilniaus tarprajoninio architektūros skyriaus projektavimo grupės architektas. 1956–1960 m. Druskininkų miesto vyriausiasis architektas. 1961–1965 m. Vilniaus statybos tresto vyr. architektas. 1965–1968 m. Vilniaus komunalinio ūkio projektavimo instituto vyr. architektas. 1969–1971 m. Vilniaus miesto vyr. dailininkas. Nuo 1971 m. LSSR dailės instituto dėstytojas, 1972 m. docentas. 1979 m. menotyros mokslų kandidatas. [1] 1982–1993 m. Dailės instituto Taikomosios dailės fakulteto dekanas. 1984–1987 m. Dailės instituto Interjero įrangos katedros vedėjas, 1987 m. profesorius. 1998–2008 m. VDA Senato vicepirmininkas, nuo 2008 m. VDA Senato pirmininkas. Nuo 1958 m. Lietuvos architektų sąjungos narys, 1966–1969 m. sąjungos valdybos atsakingasis sekretorius. Nuo 1995 m. Lietuvos istorikų draugijos narys, 1995–1998 m. pirmininko pavaduotojas, 2001–2004 m. pirmininkas. 1996–2000 m. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos narys, 1999–2000 m. tarybos pirmininkas. Nuo 1998 m. Visuotinės lietuvių enciklopedijos Mokslinės redakcijos tarybos narys. Nuo 2007 m. – Lietuvos architektų rūmų specialusis narys. Apipavidalino interjerų, parodų ekspozicijų, švenčių renginių.
Tai vienas iš nedaugelio savo kartos architektas, kuris, be projektavimo, užsiima aktyvia moksline veikla. Jis paskelbė apie 100 straipsnių architektūros teorijos, menų sąveikos, miestų estetikos klausimais. Rašydamas disertaciją, gilinosi į architektūros ir dailės sąveiką, vėliau šia tema išleido ne vieną veikalą: 1997 m. – vadovėlį „Architektūra. Stiliai, kompozicija, menų sąveika“, 2003 m. – „Dailė architektūroje“. Projektuodamas A. Mačiulis taip pat demonstravo plačias pažiūras, nuo aktualių modernizmo architektūros apraiškų, pvz., brutalizmo (alaus restoranas „Tauro ragas“ (su arch. E. Gūzu)) iki iš Suomijos „parsivežto“ regionalizmo interpretacijų (daug dėmesio kreipė į konkretaus objekto aplinką, derinosi masteliu, medžiagomis, tarkime, projektuodamas LSSR Vidaus reikalų ministerijos kultūros ir sporto rūmus, kūrė darnią urbanistinę kompoziciją, reaguodamas ir į kitapus Neries stovinčią Petro ir Povilo bažnyčią), o gavęs užduotį sukurti kompleksą Alksnupiuose su mokykla, plaukimo baseinu, gilinosi į tokios paskirties statinių savitumą kaimo vietovėse. Kadangi Alksnupiuose nebuvo bažnyčios, t. y. raiškios vertikalės, architektas pasiūlė pastatyti baseiną su vandens bokštu, forma primenančiu bažnytkaimių dominantes.
Projektai:
1956 m. Utenos miesto generalinis planas,
1957 m. Druskininkų miesto generalinis planas,
1957–2000 m. nuosavi gyvenamieji namai, visuomeniniai interjerai (Druskininkai, Vilnius),
1959 m. 4 butų gyv. namas (M. K. Čiurlionio g., Druskininkai),
1965–1970 m. Statybininkų kultūros rūmai (rekonstrukcija, Vytenio g. 6., Vilnius),
1967 m. „Nakuotnės“ kolūkio visuomeninis centras (Duobelės rajonas, Latvijos SSR, su Henriku Šilgaliu),
1970 m. Vilniaus statybos trestų administracinis 12 aukštų pastatas (A. Vivulskio g., Vilnius, projektas 1965–1966 m.),
1970–1974 m. alaus restoranas „Tauro ragas“ (V. Kudirkos g., su Eugenijumi Gūzu, projektas 1967–1968 m.),
1971 m. Nikolajevo 61 komunaro gamyklos kultūros rūmai (Ukrainos SSR, su Henriku Šilgaliu, Leonardu Vaičiu),
1974 m. LTSR Aukštojo ir spec. vidurinio mokslo ministerija, interjerai (1978 m., su Vytautu Brėdikiu ir Tadu Baginsku),
1977 m. dailininkų gyvenamieji namai su dirbtuvėmis (Šilo g., Vilnius),
1977 m., 1985 m. tapytojo prof. Augustino Savickio dirbtuvė (P. Klimo g. 8, Vilnius),
1977 m. kolūkio „Draugas“ visuomeninis centras (Alksniupiai, Radviliškio rajonas),
1977 m. Mičiurino kolūkio gyvenamasis kompleksas (Kauno rajonas),
1982 m. LSSR Vidaus reikalų ministerijos kultūros ir sporto rūmai (Žirmūnų g. 1E, Vilnius),
1984 m. Alksniupių vidurinės mokyklos priestatas (Radviliškio rajonas),
1986 m. plaukimo baseinas (Alksniupiai, Radviliškio rajonas),
1997 m. Druskininkų miesto bendrasis planas (su Neringa Dičiuviene, Sigitu Čereškevičiumi ir kt.).

Apdovanojimai:

1981 Suteiktas Lietuvos nusipelniusio architekto garbės vardas
2001 Apdovanotas LAS Architektūros Riterio ordinu
2002 Lietuvos respublikos Kultūros ministerijos premija už aktualiausius ir ryškiausius publicistinius kūrinius kultūros temomis

Bibliografija:

Architektūra. Stiliai, kompozicija, menų sąveika: vadovėlis. – Vilnius: VDA leidykla, 1997. – 260 p. – ISBN 9986-571-24-3
Lietuvos architektai. – Vilnius: VDA leidykla, 2002. – 647 p.
Lietuvos dailės istorija (su kitais). – Vilnius: VDA leidykla, 2002. – 410 p.
Dailė architektūroje. – Vilnius: VDA leidykla, 2003. – 495 p.
Architektai Simonas ir Gytis Ramuniai: tėvas ir sūnus. – Vilnius: VDA leidykla, 2004. – 131 p.: iliustr. – ISBN 9955-624-00-0
Vilniaus miesto savitumai: mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. – Vilnius: VDA leidykla, 2006. – 111 p.: iliustr. – ISBN 9955-624-55-8
Architektai Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai. – Vilnius: VDA leidykla, 2007. – 311 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-624-86-8
Permainingi metai: architekto užrašai. – Vilnius: VDA leidykla, 2008. – 407 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-854-15-9
Vytautas Edmundas Čekanauskas: architektas. – Vilnius: VDA leidykla, 2011. – 206 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-854-98-2

Šaltiniai:

wikipedija (http://lt.wikipedia.org/wiki/Algimantas_Mačiulis)
http://www.mokslas.mii.lt/mokslas/SRITYS/duom00.php?pav=M&sr…
http://www.architektura.vda.lt/index.php/pageid/609/articlepage/0/articleid/225
Zigmantas Liandzbergis. Algimantas Mačiulis. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 2 (Grūdas-Marvelės). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986. – 673 psl.
Interviu su A. Mačiuliu, 2013-11-28 (kalbino A. Štelbienė)